درباره نمایشگاه

 استفاده از دریا با هدف کشف و دستیابی به منابع غذایی و صید آبزیان در دنیای امروز اهمیت دو چندان یافته است بطوریکه آینده بشر را میتوان وابسته به بهره برداری صحیح و گسترده از دریاها دانست. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری در حال توسعه با دارا بودن۵۷۰۰ کیلومتر مرز آبی دارای جایگاه ویژه و ارزنده ای در توسعه و تجارت شیلات و آبزیان و همچنین صادرات غیر نفتی است. در حال حاضر آنچه بر اهمیت و ضرورت استفاده از آبزیان به عنوان یک کالای اصلی در سبد غذایی جامعه و شناخت ارزش اقتصادی آن بیش از گذشته می افزاید ، در درجه اول انگیزه سالم زیستن و سلامت خواهی جامعه و در درجه دوم توجه به توسعه صادرات است که لازمه آن گسترش، انتشار و تبادل اطلاعات در زمینه شیلات ، آبزیان است که یکی از موثرترین ابزار دسترسی به این هدف برگزاری نمایشگاه بین المللی شیلات و آبزیان می باشد.

اساساً یکی از دلایل عمده برگزاری این نمایشگاه با توجه به موقعیت استراتژیک ایران، برجسته نمودن نام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی است و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل این امر بدون مشارکت همه جانبه سازمان ها، نهادها، موسسات و بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.


بایگانی